Go back
Andmekaitse Baaskoolitus
Koolitajad: Stella Raudsepp ja Margot Arnus
€119 + KM
Kuni 25 osalejat.
26 - 100 osalejat €89  + KM
101 - 250 osalejat €69  + KM
251 - 500 osalejat €39  + KM
Enroll
Kestus: 2 tundi
Tase: Sobilik kōigile
Õppekeel: Eesti
Saadavus: Kohene e-õpe
Ülevaade
Praktiline andmekaitse baaskoolitus, mis on suunatud andmekaitse teadlikkuse loomiseks ja tõstmiseks. Sobilik esimeseks andmekaitsealaseks koolituseks või varem õpitu meelde tuletamiseks.
Iga ettevõte töötleb isikuandmeid. Alustades töötajate ja koostööpartnerite esindajate andmetest lõpetades eraisikust klientide andmetega. Seejuures, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) sätestab kindlad reeglid isikuandmetega ringi käimiseks ja ka kõrged trahvid eksimuste puhuks. Vastavus GDPR-i nõuetega on rahvusvaheline konkurentsieelis suure potentsiaaliga äri koostöö võimaluste püüdmisel. Sätestatud reeglitega vastavus sõltub iga töötaja teadlikkusest. Seega andmekaitse baaskoolitus on vajalik iga ettevõtte varasalves, et anda uutele ja olemasolevatele töötajatele asjakohased teadmised.

I osa: Sissejuhatus andmekaitsesse
Mis on andmekaitse ja selle eesmärk? Ülevaade andmekaitse õigusraamistikustAsjakohased definitsioonid, vastutav ja volitatud töötleja
II osa: Andmekaitsepõhimõtted
Seaduslikkus ja ülevaade õigusliku aluse valikustEesmärgipärasus, minimaalsus ja õigsusSäilitamise piirangTurvalisusVastutus ja läbipaistvus
III osa: Kohustuslikud dokumendid ja lepingud
Ülevaade kohustuslikest dokumentidest ja nende eesmärgist     AndmetöötlusregisterPrivaatsusteavitusAndmetöötluslepingÕigustatud huvi hinnangMõjuhinnangMis olukorras neid dokumente kasutatakse
IV: Andmekaitsespetisalisti roll ettevõttes
Eesmärk ja ülesandedVastutus - kuidas menetlus välja näeb?
V: Andmesubjektide õigused
VI: Alltöötlejad ja isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse
VII: Isikuandmete töötlemise turvalisus
Tehnilised ja organisatoorsed meetmedIsikuandmetega seotud rikkumised
VIII: Vastutus ja trahvid
õigusaktidest tulenevad karistuse määrad ja vastutavad isikudKaristuspraktika näited

Koolituse läbinu:
- mõistab algtasemel isikuandmete kaitse olemust ja põhimõtteid
- mõistab isikuandmete kaitse reeglite järgimise vajalikkust ja kasu ettevõtte tasandil
- orienteerub andmekaitse mõistetesoskab tuvastada olukordi, mis võivad nõuda andmekaitsespetsialisti kaasamist
- teab kohustuslike dokumentide vajalikkust
- teab isikuandmete kaitse reeglite rikkumise võimalikke tagajärgi
Koolituse läbimise tunnistus antakse pärast teadmiste testi sooritamist, kus tuleb õigesti vastata üle 80% küsimustest.