E-koolitus

|

Complok'i e-õppe platvorm

Rahapesu tõkestamine ja tunne-oma-klienti e-koolitus kinnisvaramaakleritele

Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest on kinnisvaramaakleritel kohustus läbida koolitus, mis selgitab, kuidas täita antud seaduses sätestatud kohustusi ja aitab mõista paremini regulatiivset keskkonda. Koolitaja: Mari-Liis Kurg Kestus: 1 h 15 min

Rahapesu tõkestamine ja tunne-oma-klienti e-koolitus kinnisvaramaakleritele

Time & Location

E-koolitus

Complok'i e-õppe platvorm

About the Event

Tulenevalt rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest on kinnisvaramaakleritel kohustus läbida koolitus, mis selgitab, kuidas täita antud seaduses sätestatud kohustusi ja aitab mõista paremini regulatiivset keskkonda. 

Koolitus viib osalejad kurssi rahapesu sisulise poolega – kuritegeliku tegevusega, mille eesmärgiks on illegaalsete tulude varjamine ning samuti seadusandliku poolega, mis muudab eelnimetatud tegevuse kuriteoks.

Koolitaja: Mari-Liis Kurg

Kestus: 2 akadeemilist tundi

Hind: 29€ koolitatava kohta

I OSA : Sissejuhatus

 • Kestvusleping ja Müügileping
 • Kohustatud isikud
 • Vastavuskontrolli taust

II OSA : Riskide juhtimine ja õiguslik keskkond

 • AML programm ja rahapesu tõkestamise protsess
 • Riskipõhine versus reeglipõhine lähenemine
 • Riskide hindamine
 • Riskiisu mõiste
 • Rahapesu tõkestamise kontaktisik vs juhatuse liige
 • Riiklik riskihinnang
 • AML direktiivide peamised muudatused
 • Valdkonna standardid ja juhised

III OSA : Tunne-oma-klienti põhimõte

 • Tunne-oma-klienti põhimõte
 • Definitsioonid
 • Kliendi kohta info kogumine
 • Kliendisuhte loomine
 • Eraisik ja juriidiline isik
 • Kliendi riski hindamine
 • Hoolsusmeetmete rakendamine ja ärisuhte seire

IV OSA : Finantskuritegevus

 • Finantskuriteo liigid
 • Rahapesu ja eelkuriteo definitsioon
 • Rahvusvahelised sanktsioonid ja erikohustusega isik
 • Terrorismi rahastamine

V OSA : Rahapesu tõkestamine praktikas

 • Ärisuhte seire
 • Riskiindikaatorid kinnisvara kohta
 • Rahapesu kahtlus
 • Kahtlane käitumine
 • Kahtlane tehing ja ebaharilik tehing
 • Sularahatehing
 • Rahvusvahelise finantssanktsiooni rikkumise kahtlus
 • Sularahatehing
 • Terrorsimi rahastamise kahtlus

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu: 

 • mõistab, et rahapesu koosneb mitmest etapist;  
 • seostab kinnisvara maakleri rolli rahapesu tõkestamisel ning kliendiandmete kogumise vajalikkust rahapesu tõkestamisel;  
 • oskab tuvastada kõrge riski indikaatorid kinnisvara maakleri tööprotsessis;
 • teab, milliste kahtluste korral tuleb teavitada Rahapesu Andmebürood.

Õppe kogumaht:

2 AT, millest 85% on auditoorne töö ning 15% iseseisev töö

Õppekeskkonna kirjeldus:

Koolitust on võimalik läbida endale sobival ajal läbi e-õppeplatvormi. Koolituse iga osa vahel on kontrollküsimused ning koolituse lõpus teadmiste test.

Lõpetamise tingimused ja väljastatav tunnistus:

Koolituse läbimiseks ning tunnistuse väljastamiseks on vaja sooritada koolituse lõpus teadmiste kontroll ning vastata õigesti vähemalt 80% protsendile küsimustest.

Share This Event