Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks | ZOOM

Pettuste ennetamise koolitus EST

Koolitus on mõeldud finantssektori töötajatele, kes soovivad oma teadmisi laiendada pettuste ennetamise ja praktiliste meetmete rakendamise valdkonnas. Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi. Osalemistasu: 259 €

Time & Location

Võta meiega ühendust aja kokkuleppimiseks
ZOOM

About the Event

Koolitusel räägime:

1. Õiguslik keskkond ning füüsilise keskkonna turvalisuse tagamine vastavalt

regulatsioonidele ning standarditele (ISO, SWIFT)

2. Turvaline töökeskkond: võimalused parandada asutuse töökeskkonda

(psühholoogilised ohud, töötervishoiu ja tööohutuse seadus, tuleohutuse nõuded)

3. Füüsilised ohutusmeetmed, et vältida pettusi (PSD2/ maksepettused, klientide

vahelised pettused)

4. Füüsilised ohutusmeetmed, et vältida küberkuritegevust (küberturvalisuse seadus, EU

Direktiiv 2016/1148, maksetega mitte-seonduvad küberkuriteod)

5. Hoolsusmeetmete rakendamine ja personali taustakontroll (töötajad, teenuse pakkujad,

teenuse pakkuja töötajad, välised konsultandid)

6. Personaliosakonna ja osakondade juhtide töö: kuidas vältida pettusi värbamisel ning

psühholoogilisi ohte

7. Finantsasutuste haldusjuhtimine: kuidas vastata füüsilise keskkonna turvanõuetele

8. Esimene kaitseliin pettuste tõkestamisel, klienditoe pakkumine distantsilt, rahapesu

tõkestamine: kuidas tunda ära klientide vahelist pettust; pettuse füüsilise rünnaku oht

tööandja ja töötajate vastu.

Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi.

Sihtgrupp: Kõik finantsektori töötajad, kes puutuvad oma töös otseselt või kaudselt kokku klientidega.

Kõik koolitusel osalejad saavad tunnistuse.

Osalemistasu 259 €

Share This Event

COMPLOK 
Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn, Estonia
+372 5554 5709 | info@complok.eu

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

INCREASING COMPLIANCE AWARENESS

COMPLOK  | All rights reserved

COMPLOK with its satellite offices and

special expertise provides consultancy

to mitigate risks of financial crime