Contact us for the training dates | Pärnu mnt 12, 10140 Tallinn, Estonia

AML/KYC Koolitus EST

Koolitus on mõeldud eelkõige finantssektori töötajatele, kes soovivad oma teadmisi laiendada rahapesu tõkestamise valdkonnas. Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi. Osalemistasu 259 €. Koolitaja Mari-Liis Kurg.

Time & Location

Contact us for the training dates
Pärnu mnt 12, 10140 Tallinn, Estonia

About the Event

Koolitusel räägime:

  • Riskide juhtimine ja õiguslik keskkond: Riskide juhtimine, kaitseliinide funtsioonid, AML kontaktisik, AML programm, riskide hindamine, standardid, regulatsioonid, direktiivid, seadused, juhendid
  • Tunne-oma-klienti: Mõisted, miinimumandmed, kliendi elutsükli jälgimine, kliendi riski hindamine, hoolsusmeetmete rakendamine
  • Finantskuritegevus: Kuriteo liigid, rahapesu eelkuritegu, sanktsioonide tüübid, terrorismi rahastamine, Rahapesuandmebüroo trendid
  • Rahapesu tõkestamine praktikas: Ärisuhte seire, tehingute monitooring, kahtlane tehing vs ebaharilik tehing, läbipaistmatud tehingud, raporteerimine, kaasuste analüüs avalike allikate põhjal.

Koolitus kestab 4 akadeemilist tundi. Koolitaja Mari-Liis Kurg.

Sihtgrupp: Kõik rahapesutõkestamise ja tunne-oma-klienti valdkonnaga kokkupuutuvad töötajad. 

Kõik koolitusel osalejad saavad tunnistuse.

Osalemistasu 259 €

Share This Event

COMPLOK 
Pärnu mnt 12, 10148 Tallinn, Estonia
+372 5554 5709 | info@complok.eu

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter

INCREASING COMPLIANCE AWARENESS

COMPLOK  | All rights reserved

COMPLOK with its satellite offices and

special expertise provides consultancy

to mitigate risks of financial crime