top of page

Koolitus on läbitav koheselt

|

E-õppeplatvorm

Andmekaitse baaskoolitus

Praktiline andmekaitse baaskoolitus, mis on suunatud andmekaitse teadlikkuse loomiseks ja tõstmiseks. Sobilik esimeseks andmekaitsealaseks koolituseks või varem õpitu meelde tuletamiseks.

Andmekaitse baaskoolitus
Andmekaitse baaskoolitus

Time & Location

Koolitus on läbitav koheselt

E-õppeplatvorm

About the event

Iga ettevõte töötleb isikuandmeid. Alustades töötajate ja koostööpartnerite esindajate andmetest lõpetades eraisikust klientide andmetega. Seejuures, Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) sätestab kindlad reeglid isikuandmetega ringi käimiseks ja ka kõrged trahvid eksimuste puhuks. Vastavus GDPR-i nõuetega on rahvusvaheline konkurentsieelis suure potentsiaaliga äri koostöö võimaluste püüdmisel. Sätestatud reeglitega vastavus sõltub iga töötaja teadlikkusest. Seega andmekaitse baaskoolitus on vajalik iga ettevõtte varasalves, et anda uutele ja olemasolevatele töötajatele asjakohased teadmised.

I osa: Sissejuhatus andmekaitsesse

 • Mis on andmekaitse ja selle eesmärk? Ülevaade andmekaitse õigusraamistikust
 • Asjakohased definitsioonid, vastutav ja volitatud töötleja

II osa: Andmekaitsepõhimõtted

 • Seaduslikkus ja ülevaade õigusliku aluse valikust
 • Eesmärgipärasus, minimaalsus ja õigsus
 • Säilitamise piirang
 • Turvalisus
 • Vastutus ja läbipaistvus

III osa: Kohustuslikud dokumendid ja lepingud

 • Ülevaade kohustuslikest dokumentidest ja nende eesmärgist     
 1. Andmetöötlusregister
 2. Privaatsusteavitus
 3. Andmetöötlusleping
 4. Õigustatud huvi hinnang
 5. Mõjuhinnang
 • Mis olukorras neid dokumente kasutatakse?

IV: Andmekaitsespetisalisti roll ettevõttes

 • Eesmärk ja ülesanded
 • Vastutus - kuidas menetlus välja näeb?

V: Andmesubjektide õigused

VI: Alltöötlejad ja isikuandmete edastamine kolmandatesse riikidesse 

VII: Isikuandmete töötlemise turvalisus

 • Tehnilised ja organisatoorsed meetmed
 • Isikuandmetega seotud rikkumised

VIII: Vastutus ja trahvid

 • õigusaktidest tulenevad karistuse määrad ja vastutavad isikud
 • Karistuspraktika näited

Koolituse läbinu:

 • mõistab algtasemel isikuandmete kaitse olemust ja põhimõtteid
 • mõistab isikuandmete kaitse reeglite järgimise vajalikkust ja kasu ettevõtte tasandil
 • orienteerub andmekaitse mõistetes
 • oskab tuvastada olukordi, mis võivad nõuda andmekaitsespetsialisti kaasamist
 • teab kohustuslike dokumentide vajalikkust
 • teab isikuandmete kaitse reeglite rikkumise võimalikke tagajärgi

Koolitajad: Stella Raudsepp ja Margot Arnus

Koolituse hind osaleja kohta: 

1-10 osalejat €169 + KM

11-25 osalejat €149  + KM

26-50 osalejat €119  + KM

51-100 osalejat €99  + KM

101-200 osalejat €49  + KM

201-500 osalejat €29 + KM

Koolituse kestus:

2 tundi, millest 90% on loeng ja 10% iseseisev töö

Õpikeskkond:

Veebiseminar. Interaktiivne loeng e-õppe platvormil

Koolituse läbimise nõuded:

Koolituse läbimise tunnistus antakse pärast teadmiste testi sooritamist, kus tuleb õigesti vastata üle 80% küsimustest.

Share this event

bottom of page